Sygnały


Na pełnym morzu żeglarzy obowiązuje, poza alfabetem Morse'a, pewien kodeks sygnałów. Sygnały te nadawane pomiędzy statkami za pomocą światła, dźwięku bądź ruchów ramion pozwalają sprawnie i szybko nadać jednoznaczny komunikat. Warto zapoznać się z nimi i pamiętać oznaczenia, by w razie awaryjnej sytuacji umieć odczytać i przekazać wiadomość, a tym samym przyspieszyć pomoc bądź po prostu zrozumieć, czego nadający wiadomość od nas oczekuje.

Sygnały dźwiękowe:
3 krótkie sygnały - moje silniki pracują wstecz
1 długi sygnał - uwaga, płynę na wprost
1 krótki sygnał - skręcam w prawo
2 krótkie sygnały - skręcam w lewo
seria bardzo krótkich dźwięków- ostrzeżenie o potencjalnym zderzeniu łodzi
nieprzerwane bicie w dzwon- alarm
powtarzające się długie dźwięki - wzywam pomocy

Oprócz sygnałów dźwiękowych zależnie od sytuacji stosowane są też inne sygnały, głównie wizualne - za pomocą flag, flar i dzwonu pokładowego:
zataczanie kręgów czerwonym światłem flary
kula i flaga na maszcie
podnoszenie i opuszczanie ramion
płomień na jachcie
ciągłe bicie w dzwon.

Wszystkie te sygnały są jednoznacznymi sygnałami wzywającymi pomoc - zostały celowo dobrane tak, by nie pomylić ich z żadnymi innymi w sytuacji zagrożenia.